Öckerö Hav

Hela fisken – helt naturligt ute på Öckerö

I den salta vinden, mitt emellan hav och land, hittar du Öckerö. På denna lilla skärgårdsö har havets rikedomar varit en förutsättning för livet i årtusenden. Det har skapat ett fiskesamhälle med en tradition av stark enhet och en glädje – och respekt – för havets bästa råvaror. Idag står vi på historiens axlar och bär vidare arvet av att ta vara på hela fisken.

Allt började med laxkorven

Våren 2008 såg vår fabrik ute på Björnhuvudet dagens ljus. Och alla år av idéer och experiment kunde nu skalas upp och prövas på ett helt annat sätt. Sedan dess har vi välkomnat alla möjliga idéer och där har vår korvutmanare, laxkorven, stöttats upp av klassiska röror, sillinläggningar och färsproduktionen. Under åren har anläggningen utökats med en större maskinpark och ett eget rökeri. Detta gör att vi kan skräddarsy exakt de produkterna som ni vill ha och se till att kvaliteten är högklassig. Samtidigt som vi fortsätter fokuserar på hållbarhet och kortast möjliga transportväg till kunden.

Hela fisken – hela människor

Här finns en gedigen fiskarerfarenhet där vissa av oss har fiskarbakgrund i raka led hela vägen ner till 1600-talet. Vi har också kollegor vars passion för förädling och hållbarhet fört dem till oss. Samtidigt som vi tar vara på hela fisken är det även av yttersta vikt att ta vara på hela människan också. Här värdesätts allas idéer och tankar, och ett provkök som alla kan tillgå. Vi har ett gym för den som fiskar efter endorfiner och vi har rigorösa renlighetsrutiner. Vi är ingenting utan människorna bakom fisken och tillsammans skapar vi framtidens mat.

”Kvalitet i alla led”

– Färskheten kan vara det absolut viktigaste efter hanteringen av fisken. Vi förses med väldigt fina råvaror och vår uppgift är att bibehålla samt förädla kvaliteten. Och i det ligger det en stor respekt för hur vi på bästa sätt kan ta vara på hela fisken. Mantrat: kvalitet i alla led, går varm här. Sedan är det alltid spännande att få realisera de skilda recept som vi tillsammans jobbar fram med kunderna, säger Rasmus Olofsson, produktionsansvarig på Öckerö Hav.

”Vi strävar hela tiden efter att utvinna hela råvaran”

På Seasons i Göteborg är det kulinariska upplevelser, kvalitet och omsorg om råvaran som står i centrum och därför karaktäriseras allt på menyn också av den tydliga ambitionen: Allt på råvaran tas till vara.

– Vi strävar hela tiden efter att utvinna hela råvaran och då blir det helt naturligt för oss att arbeta tillsammans med Öckerö Hav. Sedan är Fisk Idags erfarenhet och lyhördhet ovärderlig för oss, säger Mike Mattsson, souschef på Seasons Gothia.

Hur vi tar vara på hela fisken

Med omsorg och respekt för naturens resurser

Havet är fyllt med rikedomar, men också begränsningar. För ett långsiktigt fiske stöttar vi flera olika initiativ och balanserar våra inköp mellan odlad och fångad fisk.

Erfarenhet och kunskap, passion och nyfikenhet

Med stor passion och en rejäl nypa nyfiken har många av oss slagit oss in på denna bana. Frukten av att vi stannat kvar och förädlat vår kunskap är erfarenheten vi samlat på oss.

Kvalitet

Hanteringen av fisk vilar i mångt och mycket på ödmjukhet, vördnad och respekt för det som ligger på filébordet.

Kunskap

Ju mer vi lär oss,
desto mindre inser vi
vad vi vet.

Innovation

Det är de ”galna” idéerna
som driver oss framåt.